DYS-centrum Praha z. ú.

DYS-centrum® Praha z. ú. je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení a/nebo chování.
Aktivity DYS-centra Praha z. ú.: poradenství v oblasti specifických poruch učení, vzdělávání učitelů MŠ, ZŠ, SŠ a poradenských pracovníků, prodej metodických materiálů a pomůcek, vydávání metodických materiálů a pomůcek.
DYS-centrum Praha z. ú. je akreditované zařízení MŠMT ČR, většina seminářů má platnou akreditaci.

Statut:zapsaný ústav
Adresa:Stejskalova 192/9, Praha 8, 180 00
Kontaktní osoba:Lucie Klírová
Kontaktní e-mail:dyscentrum@dyscentrum.org
IČ:62935283
DIČ:CZ62935283
Zaměření:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ