CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:19. 04. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1600 Kč za seminář

 
CAS 2 autorů Jacka A. Naglieriho, J. P. Dase, Sam Goldsteina představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5 – 18 let.

• teoretická východiska vzniku metody CAS 2;

• seznámení s 8 povinnými a 4 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků;

• psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií.

DYS-centrum® Praha z. ú. zajišťuje pouze školení v užívání nástroje.Metodu CAS 2 je nutné zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o.

(viz http://shop.propsyco.cz/product.php?id_product=17).

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:psychologové