KURZ ADMINISTRÁTORŮ TESTŮ KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ WOODCOCK-JOHNSON IV

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:06. 11. 2023 – 07. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:3500 Kč za seminář

 
Kurz seznámí frekventanty s teoretickými základy Testů kognitivních schopností Woodcock – Johnson IV (dále také WJ IV), teorií CHC, s historií vzniku testu.

Těžiště kurzu představuje podrobné seznámení s teoretickými východisky a s administrací testu – jak s obecnými zásadami, které je nutno dodržovat, tak s postupem u jednotlivých dílčích testů.

Teoretický výklad se střídá s praktickým nácvikem administrace testu (frekventanti navzájem).

Závěr kurzu je věnován seznámení s vyhodnocováním výsledků pomocí online počítačového programu a škálou jejich interpretací.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz seznámí frekventanty s teoretickými základy Testů kognitivních schopností Woodcock – Johnson IV
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:psychologové