Předškolák s problémovým chováním

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:02. 04. 2025
Místo konání:Praha
Cena:1300 Kč za seminář

 
• rozdíl mezi problémy v chování a poruchou chování, souvislost mezi způsobem výchovy rodičů či jiných dospělých a chováním dítěte;

• psychický vývoj dítěte a možné příčiny jeho ohrožení (zdravotní stav, úzkostnost, deprivace atd.);

• výskyt problémového chování v MŠ, jeho projevy a možnosti ovlivnění: poruchy adaptace, syndrom ADHD/ADD, opoziční chování, PAS (poruchy autistického spektra), agresivita;

• možnosti řešení problémového chování u dětí: jak rozumět důslednosti, práce s odměnou a trestem jako prostředky výchovy, objasnění afektu a možnosti jeho ovlivnění, práce s rodiči.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé MŠ
speciální pedagogové
psychologové