ACFS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:12. 04. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1200 Kč za seminář

 
• základní principy dynamického vyšetření, teoretická východiska vzniku metody ACFS (Application of Cognitive Functions Scales – Diagnostika kognitivních funkcí);

• seznámení se 4 povinnými a 2 doplňkovými škálami, principy administrace a vyhodnocení testu, interpretace výsledků;

• psaní zprávy z vyšetření uvedenou metodou, představení ukázkových případových studií.

UPOZORNĚNÍ – metodu je třeba zakoupit u firmy Propsyco, s.r.o. (http://shop.propsyco.cz/). Seminář je zácvikem v jejím používání. Absolvování semináře je podmínkou koupě metody.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:speciální pedagogové
psychologové