Diagnostika dyskalkulie

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:01. 03. 2024
Cena:1000 Kč za seminář

 
• terminologie související s diagnostikou dyskalkulie;
• odlišení dyskalkulie jako specifické poruchy učení od celkově snížených matematických schopností;
• projevy dyskalkulie, základní typy dyskalkulie;
• vlastní diagnostické postupy – psychologická a speciálně pedagogická diagnostika.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj a podpora školních dovedností.
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Cílová skupina:speciální pedagogové
psychologové