Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:26. 05. 2025
Místo konání:Praha
Cena:1800 Kč za seminář

 
• základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky;

• učitelé získají materiály pro diagnostiku úrovně základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce, motorika, řeč), pozornost bude věnována problematice koncentrace pozornosti a diferenciální diagnóze s cílem odlišit kázeňské problémy, poruchy koncentrace pozornosti a nedostatek výchovného vedení v rodině;

• prevence obtíží a vypracování individuálních vzdělávacích programů;

• vyvození diagnostických postupů pro identifikaci rizikových dětí z hlediska poruch učení v předškolním věku.

Kurz bude probíhat s využitím knihy „Dyslexie v předškolním věku“, kterou je možné zakoupit v den konání semináře na místě.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
speciální pedagogové
psychologové