Vyučování cizím jazykům u žáků se SPU

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:18. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1300 Kč za seminář

 
• příčiny SPU, projevy, průvodní obtíže, psychické zvláštnosti dětí se SPU;

• projevy SPU při osvojování cizího jazyka;

• náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné třídě: hodnocení a klasifikace, pomůcky pro výuku cizích jazyků, významní jedinci s dyslexií, kazuistiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové