Hraj co chceš – rozvoj asociačního myšlení a paměti

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:03. 04. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1100 Kč za seminář

 
• seznámení s metodickými kartami Hraj co chceš, logické vazby mezi jednotlivými obrazy na kartách, které umožňují vysokou variabilitu cvičení z hlediska náročnosti i rozmanitosti využití, jak s kartami obecně pracovat, správně vedený dialog;

• cvičení na rozvoj a upevnění stávajících znalostí, tj. slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti, výběr (pozitivní i negativní), porovnávání, kategorizace, orientace, neverbální komunikace;

• cvičení na rozvoj kreativního myšlení, tj. principy tvorby asociací, konvergentní a divergentní myšlení, abstraktní myšlení;

• základní karetní hry a aktivity rozvíjející koncentraci, paměť, postřeh, logiku,strategii;

• práce s pracovními listy, tj. schéma bloků a jejich vzájemná návaznost, začlenění doplňkových aktivit (výtvarné a psychomotorické dovednosti, neverbální komunikace, papírové skládanky, logopedické říkanky);

• kolektivní práce, tj. vytvoření nového bloku herních aktivit, souhrn probraného tématu;

Každý účastník obdrží metodický materiál – Hraj co chceš – soubor karet.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Poznámka k ceně:Každý účastník obdrží metodický materiál – Hraj co chceš – soubor karet.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové