Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:24. 04. 2025 – 25. 04. 2025
Místo konání:Praha
Cena:4500 Kč za seminář

 
• terminologické vymezení a charakteristika pozornosti a paměti – základní pojmy a definice, vývoj paměťových schopností;

• základní informace o programu PAMIS, rozbor jeho východisek (spontánní a formální učení, kognitivní edukace, Feuersteinova teorie zprostředkování, práce s příběhem sebereflexe klientů); partnerská spolupráce trenér programu – klient – zákonný zástupce (u dětského klienta); účinnost programu a jeho efektivita;

• metodika a způsoby zprostředkování lekcí programu klientovi- teoretický rozbor a praktický nácvik možností zprostředkování dílčích témat.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Poznámka k ceně:Každý účastník obdrží metodiku a pracovní listy k programu PAMIS.
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
speciální pedagogové
psychologové