Dyslexie a dysortografie prakticky

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:25. 11. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1800 Kč za seminář

 
• reedukace funkcí, které ovlivňují osvojování čtení a psaní: zraková a sluchová percepce, řeč, paměť, koncentrace pozornosti, motorika a další;

• reedukace dyslexie – principy práce s textem při čtení;

• reedukace dysortografie: 1. grafická stránka písemného projevu, 2. aplikace gramatických pravidel, 3. samostatný písemný projev;

• hodnocení a klasifikace; pomůcky pro reedukaci včetně počítačových programů; možnosti kompenzace poruchy – počítačové programy a pomůcky firmy Spektra;

• náplň reedukační lekce, příprava lekce, stanovení cílů, příprava pomůcek, práce v souladu s individuálním vzdělávacím plánem.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně