Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:14. 11. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1800 Kč za seminář

 
• vymezení čtenářské gramotnosti, účely čtení, postupy porozumění, dyslexie a její vliv na rozvoj techniky čtení a porozumění textu, vyhledávání informací, interpretace a posuzování textu, problémy projevující se u žáků s dyslexií v rovině foneticko – fonologické, lexikologické, morfologické, syntaktické a stylistické;

• praktické ukázky řešení jednotlivých problémů ve výuce i v reedukaci, ukázky publikací a webových aplikací, které lze využít v práci s dyslektiky;

• seznámení s knihou Život rytíře, která je přizpůsobena pro starší žáky s dyslexií, její využití v reedukační činnosti a rozvoji čtenářské gramotnosti;

• čtenářská gramotnost v prostředí internetu, vliv typografie na porozumění textu, možnosti přizpůsobení internetových stránek žákům s dyslexií, možnosti hlasových výstupů a přizpůsobení powerpointových prezentací.

Každý účastník obdrží 1 kus publikace Astronomie bez dalekohledu, aneb dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se mnoho zajímavého.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové