Specifické poruchy učení

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:14. 04. 2025 – 15. 04. 2025
Místo konání:Praha
Cena:2800 Kč za seminář

 
• stručné uvedení do problematiky (základní pojmy, definice, historie péče, kazuistiky úspěšných jedinců se SPU, příčiny SPU);

• symptomatika SPU;

• diagnostika SPU v běžné třídě a na odborném pracovišti; metody rozvíjení psychických funkcí, které ovlivňují proces osvojování čtení, psaní a počítání (zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace aj.);

• reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie; hodnocení a klasifikace; spolupráce s rodiči;

• tvorba individuálních vzdělávacích plánů;

• stavba reedukační hodiny, pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU; seznámení s právními normami, organizace péče.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně