Program pro rozvoj pracovního tempa (ROPRATEM)

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:05. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1500 Kč za seminář

 
ROPRATEM je určen žákům základních a středních škol (předpokládá se zvládnutí trivia). Program vyžaduje každodenní tříměsíční individuální práci dětí v domácím prostředí, není určen pro skupinovou práci. Obsahuje cvičení na sto dnů a úkoly určené k dvojí kontrole.

Program rozvíjí porozumění čtenému, schopnost organizovat si práci, soustředění a pozornost, zrakové rozlišování, zrakovou a částečně i sluchovou paměť, intermodalitu, serialitu, prostorové vnímání, grafomotoriku, logické myšlení, sebekontrolu a schopnost tvořit pracovní strategie.

• prezentace programu (podrobné seznámení s využitím programu a ukázky)

• samostatná práce účastníků s konkrétními úkoly a vytváření strategií

• zkušenosti přednášejících z vlastní práce s klienty, diskuze účastníků, shrnutí

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Poznámka k ceně:Každý účastník obdrží v rámci semináře pracovní listy programu ROPRATEM.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové