Dyslexie jako celoživotní zátěž aneb dyslexie od kolébky až do hrobu

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:13. 05. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1300 Kč za seminář

 
• Charakteristika SPU z hlediska současné teorie a praxe, vývojové trendy, příčiny SPU;

• První projevy SPU v předškolním věku (čeho si všímat v souvislosti s pozdější diagnostikou), které nabývají na závažnosti na ZŠ a přetrvávají po celý život;

• Vzdělávání žáků se SPU na ZŠ a SŠ, základní přístupy v běžných hodinách. Hodnocení a klasifikace ve škole. Právní normy.

• Projevy SPU v běžném životě, obtíže v zaměstnání (jak obtíže ve škole ovlivňují další studium a zaměstnání).

• Psychosociální souvislosti SPU, sociální vztahy jedinců se SPU.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové