Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:08. 01. 2024 – 09. 01. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1700 Kč za seminář

 
• vývoj řeči jedince;

• dětská řeč a vliv civilizačních faktorů;

• verbální výkony dítěte v jazykových rovinách ve věku 3- 6 let;

• seznámení s nejčastějšími poruchami řeči, které se vyskytují v populaci dětí předškolního věku – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie, balbuties, elektivní mutismus;

• pedagogická podpora dítěte s vadou řeči v MŠ – ukázky IVP pro integrované děti, seznámení s diagnostikou dítěte předškolního věku;

• prevence poruch a vad řeči – podpora poznávacích procesů, posilování mluvní apetence, diferenciace a fixace zvuků lidské řeči, posilování celkové obratnosti, cvičení dechová, podpora rozvoje motoriky jazyka, rtů, rozvoj sluchového vnímání a sluchové paměti, podpora rozvoje slovní zásoby – po oblastech, po slovních druzích;

• praktické ukázky stimulace dítěte v předškolním věku.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga