HYPO – Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:22. 01. 2025
Místo konání:Praha
Cena:1800 Kč za seminář

 
• terminologické vymezení SPUCH – základní pojmy, definice; etiologie, výskyt poruch v populaci; charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie;

• vývoj poznávacích procesů v předškolním věku; chápání prostoru, času a počtu; vývoj verbálních schopností; socializace, vrstevnické vztahy, role, komunikace;

• problematika školní zralosti a připravenosti;

• metody a formy práce s programem HYPO – v této části kurzu již frekventanti pracují přímo s materiálem, který je rozdělen po týdnech, obsahuje 162 stran.

Základní informace o programu HYPO:

• program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí ve věku 5,5 – 8 let);

• úloha rodičů při práci s programem, partnerská spolupráce pedagoga – rodiče – dítěte;

• způsob práce s programem při vedení individuálním a skupinovém;

• účinnost programu při individuální a skupinové práci, jeho primární a sekundární efektivita;

• dílčí úkoly a hry v jednotlivých lekcích, upozornění na rozličné alternativy při jejich aplikaci u práce individuální, skupinové, při práci s dětmi s LMD;

• práce s programem v 11. a 12. týdnu jeho trvání.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Poznámka k ceně:K programu HYPO je nutné zakoupit materiály v částce 2.000 Kč. Tuto možnost budete mít v den konání semináře od autorky PhDr. Michalové. Tato cena je konečná pro celou dobu práce s programem, neboť materiály jsou kopírovatelné.

Vyberte si prosím jen jeden termín, jedná se o jednodenní akci.

Typ akce:seminář
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga