JAK pomáhat dětem se SPUCH v družině

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:29. 01. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1000 Kč za seminář

 
Ve školních družinách je možné využít čas pro skupinovou práci s dětmi i ve prospěch žáků se specifickými poruchami učení a chování. Vychovatelé ve školních družinách tedy mohou zařazovat mezi činnosti s dětmi takové cílené aktivity, které podporují funkce důležité pro proces osvojování čtení, psaní a počítání.

• Teoretické pozadí problematiky specifických poruch učení a chování: informace o specifických poruchách učení a chování; co jsou to reedukace a jak mohou probíhat;

• Kompetence vychovatele ve školní družině: jak plánovat, jak přichystat a řídit připravené aktivity, jak kontrolovat klima třídy, jak uzavřít a zhodnotit proběhlé činnosti, rozdíly mezi kompetencemi učitele a vychovatele/vychovatelky ve školní družině;

• Reedukační aktivity vhodné pro školní družiny: nabídka konkrétních aktivit a vhodných pomůcek; hry a činnosti (často hry obecně známé, ale dnes zbytečně opomíjené), které u žáků rozvíjejí pravolevou orientaci, zrakovou diferenciaci, zrakovou paměť, sluchové vnímání, zrakovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť, hrubou motoriku a jemnou motoriku.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
speciální pedagogové
asistenti pedagoga