Metody vyučování čtení

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:11. 12. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1300 Kč za seminář

 
• analýza metod vyučování čtení z hlediska psychických funkcí; teoretická východiska jednotlivých metod;

• metoda analyticko-syntetická, metoda globální, metoda genetická, Foucambertova metoda vyučování čtení;

• neuropsychologický rozbor procesu čtení, aktivizace mozkových hemisfér při osvojování čtení uvedenými metodami;

• zapojení kognitivních funkcí v průběhu výuky;

• indikace a kontraindikace pro volbu optimálních metod výuky čtení, popř. reedukace dyslexie;

• pomůcky pro výuku čtení různými metodami;

• hyperlexie a dyslexie.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové