Metoda dobrého startu

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:05. 05. 2025
Místo konání:Praha
Cena:2700 Kč za seminář

 
Program:

• metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech, a to v součinnosti se sférou emocionálně – motivační a sociální;

• cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoje aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce;

• vstupní etapa výuky čtení a psaní;

• metoda je vhodná pro použití v poslední třídě MŠ nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, je možné ji využít u dětí s odkladem školní docházky.

Každý účastník obdrží metodiku + CD + 1x pracovní listy.

DYS-centrum Praha je výhradním prodejcem materiálů MDS.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj a podpora školních dovedností.
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
speciální pedagogové