META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Od roku 2004 podporujeme cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Učitelům, asistentům a dalším pedagogickým pracovníkům poskytujeme metodickou podporu a vzdělávání formou akreditovaných seminářů a workshopů zaměřených na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Pro žáky základních a středních škol realizujeme workshopy na témata migrace, uprchlictví a stereotypy s tím spojené.

Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy se podílíme na prosazování a spoluvytváření takového vzdělávacího systému, který dokáže koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost napomáháme rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Žerotínova 1124/35
Praha 3
130 00
Kontaktní osoba:Bc. Klára Šuvarská
Kontaktní e-mail:vzdelavani@meta-ops.cz
IČ:26982633
DIČ:CZ26982633
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)