Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum

Contexta s.r.o. je školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které nejprve vzniklo jako jazyková škola, která byla založena Mgr. Lucií Čechovou, oceněnou Německým velvyslanectvím, MŠMT, Rakouským institutem a dalšími partnery kampaně Šprechtíme jako nejlepší vyučující německého jazyka v ČR v letech 2014 a 2016.

V Contextě se zabýváme mnoha oblastmi, které se snažíme zároveň propojit tak, aby vznikl smysluplný celek zasazený do kontextu nejen jazykového vzdělání a vzdělávání, ale především do kontextu běžného života.

Mezi stěžejní pilíře naší práce patří:
– netradiční výuka cizích jazyků (od dětí až po dospělé)
– pořádání akreditovaných seminářů pro učitele všech cizích jazyků (i s přesahem do průřezových témat a dalších vyučovacích předmětů, zejména 1. a 2. stupeň ZŠ, dějepis, občanská výchova, český jazyk a literatura)
– tvorba výukových materiálů do výuky cizích jazyků
– tvorba výukový materiálů pro děti na I. stupni ZŠ a v oblasti logopedie,
(www.eshop.contexta.cz)
– pořádání soutěží, jazykových akcí a workshopů pro děti i dospělé v Ústeckém kraji
– pořádání celorepublikových akcí a soutěží

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Mírové náměstí 11/3, 41201 Litoměřice
Kontaktní osoba:Mgr. Lucie Čechová
Kontaktní e-mail:lucie@contexta.cz
IČ:07462468
DIČ:CZ07462468
Zaměření:člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ