INFRA, s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 2004.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytujeme akreditované další vzdělávání pedagogům všech typů škol (DVPP). V letech 2004 – 2021 jsme proškolili 45.000 učitelů.

Specializujeme se na tvorbu a vydávání originálních metodických materiálů, knih a edukativních pomůcek pro děti, učitele a rodiče. Jsme vydavatelem tradičních sborníků KAFOMET pro mateřské a základní školy, ze kterých čerpají inspiraci učitelé v celé České republice i v zahraničí.

Pořádáme odborné celostátní konference, otevřené kurzy a semináře šité na míru přímo ve školách.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Tyršova 241
675 22 Stařeč
Česká republika
Kontaktní osoba:Bc. Eva Jánská, vedoucí odd. vzdělávání
Kontaktní e-mail:infra@infracz.cz
IČ:26919541
DIČ:CZ26919541
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ

Pořádané akce

na klíč
na klíč
na klíč