INFRA, s.r.o.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí u MŠMT k poskytování odborného dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům (DVPP). Rodičům pomáháme se smysluplným rozvojem jejich dětí.

Pedagogům poskytujeme kvalitní vzdělávací programy i metodickou podporu. Jsme vydavatelem tradičních materiálů KAFOMET, které slouží jako prostředí pro výměnu zkušeností a námětů mezi pedagogy. Propojujeme znalosti předních odborníků na vzdělávání s potřebami škol a učitelů. Pro pedagogy a ředitele škol jsme tím pravým partnerem k poskytování kvalitního vzdělávání ve školách.

Věnujeme se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol. Jsme akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.

Od roku 2004 jsme proškolili 50.000+ učitelů všech typů škol.

Statut:společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Adresa:Tyršova 241
675 22 Stařeč
Česká republika
Kontaktní osoba:Bc. Eva Jánská, vedoucí odd. vzdělávání
Kontaktní e-mail:infra@infracz.cz
IČ:26919541
DIČ:CZ26919541
Zaměření:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ

Pořádané akce

03. 12. 2024 – 04. 12. 2024
22. 08. 2024 – 23. 08. 2024
na klíč
na klíč
na klíč