Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Seznámíme vás se specifiky práce s dvouletými dětmi v mateřské škole, především s vytvářením podmínek pro jejich vzdělávání v souladu s RVP PV – jak v oblasti teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání této věkové skupiny.

Společně vyspecifikujeme podmínky pro umístění dvouletého dítěte do MŠ a vybavíme vás praktickými dovednostmi potřebnými pro vzdělávání dvouletých dětí.

Budete schopní cíleně pracovat s dvou- až tříletými dětmi v prostředí mateřské školy za respektování jejich potřeb a vývojové úrovně, získáte zásobu her a činností a budete schopni přizpůsobit prostředí, ve kterém se dítě nachází, jeho potřebám.

Obsah v bodech:

– Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí – materiální prostředí, personální zabezpečení, podnětné prostředí, úprava denního režimu
– RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí – cíle a obsah vzdělávání, individualizace vzdělávání dvouletých dětí, plánování, evaluace
– Abychom si rozuměli – řeč verbální a neverbální, gestika a posturika, zpěv, rytmus, praktická cvičení a řešení situací
– Význam rituálů v předškolním věku s důrazem na věk 2–3 roky – rituály a jejich funkce v životě dítěte, úprava známých rituálů, význam rituálů u jídla, spánku, příchodu do MŠ a odchodu z MŠ, rutinní postupy
– Hrajeme si celý den – hra dětí dvouletých, hračky a pomůcky pro hru, herní návyky, úklid hraček

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ