Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Poskytneme vám důležité informace a praktické náměty pro stanovování hranic při výchově dítěte v předškolních a školních zařízeních. Naučíte se, jak s přibývajícím věkem dětí tato pravidla a hranice upravovat.

Celý seminář je zaměřen na potřebu vytvoření hranic (limitů) ve výchově dětí předškolního věku v předškolních zařízeních a rodinách.

V podstatě budete seznámeni s existencí tří možností výkladu, jak vytvářet jakési „vychovatelské mantinely“:

1. Hranice z hlediska psychologie osobnosti
– vymezení osobností, „já“
– vnímání sebe i druhých lidí ve svém vývoji – jinak řečeno: vytváření zralé osobnosti

2. Hranice systému
– v našem případě systém rodiny, struktura rodiny

3. Hranice jako výchovné nebo vztahové prostředky, které jsou k dispozici
– určit dětem pravidla, trvat na nich a dodržovat je – obtížný úkol pro pedagogy, rodiče i samotné děti
– to, co po dítěti rodič a pedagog požaduje, nemůže sám nedodržovat; děti potřebují znát a rozumět nejen hranicím určeným pro ně, ale i povinnostem a úkolům rodičů a pedagogů
– určování platných hranic v rodině a ve škole je závislé na věku a zralosti dítěte
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytneme vám důležité informace a praktické náměty pro stanovování hranic při výchově dítěte v předškolních a školních zařízeních. Naučíte se, jak s přibývajícím věkem dětí tato pravidla a hranice upravovat.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ