Grafomotorika hrou – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“
– Albert Einstein

Dostatečně rozvinutá grafomotorika je jedním ze základních předpokladů k budoucí gramotnosti. Jak podpořit zábavnou formou její rozvoj a vyhnout se pozdějším obtížím? 

Popis kurzu

Vzdělávací akce je zaměřená na problematiku rozvoje jemné motoriky u dětí předškolního věku. 
Naučíte se, jak využívat k rozvoji grafomotoriky zajímavých aktivit a jak zatraktivnit práci s pracovními sešity, tak aby převažovala hra a činnostní učení.
Osvojíte si moderní techniky rozvoje grafomotoriky pomocí rytmických cvičení, hudebně pohybových aktivit a pohádek.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k úspěšnému zvládnutí grafomotoriky u dětí předškolního věku.

Obsah kurzu v bodech:

 • Úvod a organizace.
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky v předškolním věku.
 • Význam grafomotorických cvičení v předškolním a mladším školním věku.
 • Uvolňovací cvičení v pohybových a hudebně pohybových aktivitách.
 • Rytmická cvičení spojená s hudbou a pohybem.
 • Hudebně pohybové aktivity jako průprava pro grafomotorická cvičení.
 • Grafomotorická cvičení pro mladší děti předškolního věku.
 • Grafomotorická cvičení pro starší děti předškolního věku.
 • Grafomotorická cvičení a pohádka.
 • Grafomotorika na doma.
 • Závěrečná diskuse.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ