Jak individualizovat, když je třída plná dětí

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Víte, jak individualizovat, když je třída plná dětí?

Na semináři budeme reagovat na potřebu orientace v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.

Představíme vám teoretická východiska, která souvisí s tématem individualizace.

Naučíte se základní postupy při hodnocení dětí a možnosti nastavení funkčních záznamů o dětech. Zaměříme se na plánování vzdělávání ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku).

Způsob zpracování hodnocení vzdělávacích výsledků by si školy měly určovat v intencích zákona samy. Součástí semináře bude odborná konzultace nad osvědčenými formami.

Jaký je vliv prostředí i užití metod a forem práce při vzdělávání na rozvoj dovedností dětí? Jak realizovat individualizaci v praxi?

Budeme se věnovat příkladům kritérií a ukazatelům pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností.

Získáte náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Poslouží ukázky z praxe.

Část semináře budeme věnovat hodnocení postupů a výsledků vzdělávání a orientaci v pedagogické dokumentaci.

Součástí bude i odborná diskuse.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Na semináři budeme reagovat na potřebu orientace v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ