Kooperativní a párové metody učení

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Seminář kooperativního a párového učení probíhá formou skupinové práce po 2/3/4 účastnících. Je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na všech typech základních a středních škol. Výběr aktivit se co nejvíce řídí zaměřením učitelů a jejich předmětovými preferencemi (podle skupiny účastníků).

Představíme vám efektivní výukové metody vhodné pro kooperativní a párové učení. Cílem semináře je reflexe kooperativního a párového vyučování a sledování výhod ve srovnání s frontálním/klasickým způsobem vyučování.

Seznámíte se s pravidly a doporučeními, jak vhodně organizovat třídu při kooperativních úkolech.

Obsah semináře v bodech:

– Osvojení metod na modelových aktivitách
– Představení klíče k dělení studentů do skupin
– Představení možných způsobů uspořádání třídy
– Stanovení nutných podmínek pro realizaci
– Ukázka způsobu využití tabletu, smartphonu
– Nastínění vhodného způsobu zadávání úkolů
– Vytyčení role učitele
– Představení typologie rolí žáků
– Vytyčení pravidel pro úspěšnou práci v týmech
– Společné hledání pozitiv i rizik kooperativního učení
– Představení možností hodnocení žáků při kooperativním učení
– Shrnutí jednotlivých kooperativních učebních struktur

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je reflexe kooperativního a párového vyučování a sledování výhod ve srovnání s frontálním/klasickým způsobem vyučování.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně