Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Cíle vzdělávacího programu:

– Seznámení s charakteristickými projevy nadaných žáků a s možnostmi jejich i identifikace ve škole
– Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost“ a práce s těmito žáky
– Rozšíření poznatků o poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy
– Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků
– Vytvoření individuálního vzdělávacího plán (IVP) pro nadaného žáka
– Nabídnutí využití pomůcek k individualizaci a diferenciaci výuky ve třídě s nadanými žáky

Obsah programu v bodech:
– Psychologické charakteristiky nadaných, význam péče o nadané žáky, diagnostika nadání
– Spolupráce školy, školského zařízení se školským poradenským zařízením (ŠPZ), možnosti screeningu nadání přímo ve škole
– Role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ, týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním, spolupráce rodiny, školy a ŠPZ při podpoře žáka s nadáním
– Základní právní úprava vztahující se k nadaným žákům, přehled podpůrných opatření se vztahem k nadání, sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného žáka, diferenciace a individualizace výuky, akcelerace žáka
– Praktická část – práce s IVP, vytvoření konkrétního IVP – u žáka na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ, metody práce s nadanými žáky, práce s mimoškolními aktivitami, sdílení zkušeností se vzděláváním nadaných žáků
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové
asistenti pedagoga
učitelé MŠ