Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 
Zaměříme na všechny aspekty klimatu ve třídě, u kterých jsou prezentovány důležité zásady pro jeho zkvalitnění. Ať už jde o metody, hodnocení, komunikace ve třídě nebo pravidla, učitel by je měl realizovat „klimaticky“. Vyzkoušíte si změřit klima a interpretovat výsledky měření.

Obsah kurzu v bodech:

  • Co je to třídní klima?
  • Jak podporovat vhodné klima?
  • Jak záměrně působit na složky klimatu?
  • Měření, analýza a interpretace výsledků
  • Sociometrie a její využití
  • Suportivní edukace, podporující klima
  • Klima a jeho měření
  • Shrnutí problematiky, příklady z praxe, diskuse

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)