STUDIUM PRO LOGOPEDICKÉ ASISTENTY

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:6700 Kč za celé studium

 
Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Rozsah: 60 vyučovacích hodin

Na studium lze čerpat finanční prostředky z „šablon“ – aktivita č. I/3.1 – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Studium je akreditované u MŠMT.

Více informací a termíny zahájení naleznete na našem webu: http://www.infracz.cz/kurzy-pro-sborovny/studium-pro-logopedicke-asistenty/

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent studia získá odborné kompetence k vykonávání činnosti logopedického asistenta.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 732
Akreditace MŠMT:Ano