Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1390 Kč za celé studium

 
Obsahem kurzu je výměna poznatků a zkušeností z praxe s metodami, které máte při práci se žáky k dispozici.

Motto zní: „Aby učení učitele i žáky bavilo.“

Získáte motivaci pro rozvoj matematických znalostí. Na konkrétních příkladech získáte představu o tom, jak k matematice přistupovat. Pojmenujeme úskalí a možnosti, jak jim čelit a jak efektivně rozvíjet matematickou gramotnost.

Poskytneme Vám náměty, metody a formy práce, které aktivizují žáky, podněcují jejich představivost a tvořivost. Důraz je kladen na dobré znalostní základy, na nichž lze stavět porozumění a dovednost diskutovat a vysvětlovat.

Stručný obsah:

Bez kterých znalostí se žáci neobejdou? Jak jim ukázat smysluplnost učení se matematice?

– Získání a udržení motivace pedagogů k plánování zajímavých hodin
– Postupy pro rozvoj matematické gramotnosti
– Metody a formy práce, které se v praxi osvědčily

Diskuse nad konkrétními problémy

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytneme Vám náměty, metody a formy práce, které aktivizují žáky, podněcují jejich představivost a tvořivost.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií