Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1250

 

„Vstávat a cvičit!”
– Bob, králík z klobouku

Pohybové aktivity jsou jedním z nejdůležitějších prostředků rozvíjení osobnosti dítěte. Jak je správně zapojit do každodenní praxe?

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí vytvářet 
u dětí pozitivní vztah k pohybovým činnostem a vybavit je základními pohybovými dovednostmi a návyky s ohledem na věk, individuální zvláštnosti, případně stupeň oslabení a eliminovat tak důsledky negativního životního stylu.

V teoretické části se dozvíte, co se skrývá pod pojmem zdravotní tělesná výchova, naučíte se ji charakterizovat a určit její cíle v souladu s RVP PV. Pochopíte vztah mezi vzdělávacím cílem a konkretizovanými výstupy. Seznámíte se s úkoly ZTV v propojení s didaktickými zásadami.

V praktické části se seznámíte se s mnoha konkrétními ukázkami (video ukázky, nákresy) pohybových aktivit, které Vám budou inspirací pro práci. 
Naučíte se správně sestavovat cvičební jednotky (se stuhami, tyčemi, obručemi, s míči, novinami, na nářadí, přirozená cvičení).
Osvojíte si konkrétní cviky pro správné držení těla, protahovací cviky a správné metodické vedení s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální dovednosti a schopnosti dítěte.
Dozvíte se o rizicích pohybových aktivit ve vztahu k růstu předškolního dítěte. 

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k realizaci zdravotní tělesné výchovy v rámci současné koncepce RVP PK. 

Obsah kurzu v bodech:

 • charakteristika, úkoly a cíle ZTV;
 • očekávané a konkretizované výstupy z RVP PV;
 • zdravotní skupiny, druhy a kategorie oslabení;
 • didaktické zásady;
 • cvičební jednotky (se stuhami, tyčemi, obručemi, s míči, novinami, na nářadí, přirozená cvičení);
 • pohybová omezení (ve vztahu k růstu předškolního dítěte v mateřské škole);
 • cvičení pro správné držení těla (ukázky s nákresy);
 • balanční pomůcky;
 • metoda nácviku kotoulu (video ukázka);
 • zásobník protahovacích cviků (ukázky s nákresy);
 • inspirace k vytváření ideálních podmínek k všestrannému tělesnému rozvoji při pobytu venku.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ