Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
V tomto vzdělávacím programu vám představíme metody strukturovaného učení aplikované do výuky Braillova písma u žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem. Metodika strukturovaného učení je zpracovaná pro výuku trivia a využitelná v ostatních předmětech.

Získáte dovednosti k přípravě strukturovaných úkolů pro žáky s lehkou mentální retardací a autismem v kombinaci se zrakovým postižením. Strukturované úkoly je možné modifikovat rovněž pro žáky bez zrakového postižení.

Seznámíte se s podmínkami a možnostmi úspěšné integrace žáků se zmiňovaným kombinovaným postižením.

Program vzdělávací akce je dále zaměřen na mimoškolní aktivity a terapie jako formy prevence problémového chování žáka s autismem.

Obsah programu v bodech:

– Seznámení se základní problematikou poruch autistického spektra a jejich vliv na vývoj osobnosti dítěte s těžkým zrakovým postižením
– Kombinované postižení, rozbor zrakového postižení, autismu a mentální retardace
– Strukturované učení jako základ výchovných metod, vliv na předškolní vzdělávání, předbraillská příprava
– Představení metodiky strukturovaného učení ve výuce trivia podle osnov základní školy praktické
– Možnosti strukturovaných úkolů v předmětech VV, HV, TV, PV
– Aplikace strukturovaného učení v mimoškolních činnostech, formy terapií
– Legislativní podmínky edukace žáka s kombinovaným postižením, asistent pedagoga
– Tvorba IVP a sestavování modelových hodin
– Praktický nácvik výuky Braillova písma, výroba strukturovaných úkolů
– Seznámení s výukou práce na počítači a hlasovým výstupem a práce s Braillovým řádkem

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto vzdělávacím programu vám představíme metody strukturovaného učení aplikované do výuky Braillova písma u žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem. Metodika strukturovaného učení je zpracovaná pro výuku trivia a využitelná v ostatních předmětech
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
speciální pedagogové
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně