Logopedie každý den cíleně a hravě

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Tento seminář je určen pedagogům MŠ, ZŠ a speciálním pedagogům, kteří úspěšně absolvovali studium pro logopedické asistenty.

– Prohloubíte si znalosti o přirozeném vývoji určité skupiny hlásek (podle místa tvoření, způsobu tvoření, znělosti ad.).

– Seznámíte se s předpoklady a podmínkami pro správný vývoj dané skupiny hlásek a možnostmi přirozeného podporování během celého dne v MŠ a ZŠ.

– Uvědomíte si zásady efektivního pozorování a naslouchání dětem jako základu pro podporování správného přirozeného vývoje řeči ve správný čas.

– Uvědomíte si rizika plynoucí z nevhodných pedagogických postupů.

– Seznámíte se s efektivními způsoby komunikace s rodiči. Získáte doporučení k jejich motivaci ke zvýšené péči a podporování správné komunikace jejich dětí.

Obsah programu v bodech:

– Rekapitulace známých informací a zkušeností aktivními metodami; autoevaluace vlastní dosavadní práce prostřednictvím dotazníku
– Gymnastika mluvidel a správné vytváření zvuků jako předpoklad pro tvoření dané skupiny hlásek
– Pravidlo nejmenší fyziologické námahy
– Zásady cíleného pozorování a naslouchání
– Prostředky umožňující efektivní podporování přirozeného vývoje řeči a komunikace
– Cílená komunikace s dětmi jako přirozené pokračování pozorování
– Nápodoba jako základ pro podporování přirozeného vývoje
– Propojení jednotlivých rovin řeči na různých stupních vývoje při podporování přirozeného vývoje – hry, metody využitelné v MŠ a ZŠ
– Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v komunikaci s rodiči, doporučení

Doplňující informace:

Cíl akce:Tento seminář je určen pedagogům MŠ, ZŠ a speciálním pedagogům, kteří úspěšně absolvovali studium pro logopedické asistenty.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně