Nadaní žáci – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 
„Každé nadané dítě se může potenciálně dostat do skutečných problémů kvůli způsobu, jakým se s ním zachází.“
– Itzhak Perlman

Práce s nadanými žáky je velmi náročnou, ale rovněž velmi důležitou součástí učitelské profese. Zatímco vzdělávání žáků se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálně znevýhodněným jsme zvyklí v našich školách věnovat již tradičně zvýšenou pozornost, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přesto právě nadaní žáci často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky klade na pedagogy zvláštní nároky.
Jak tedy správně pracovat s nadanými žáky?

Popis kurzu

Vzdělávací program je určen těm, kteří s nadanými žáky pracují nebo se chtějí o problematice speciálního přístupu ke vzdělávání této skupiny žáků dozvědět více. 

Ukážeme si, jaké atributy má nadání, jaké jsou přednosti, ale také úskalí nadání, jak nadané jedince obohacovat a úspěšně rozvíjet. Objasníme si, jak nadaného žáka rozpoznat. Jedná se hlavně o pochopení podstaty tématu nadání a o inspiraci, jak pracovat s nadanými žáky ve formální oblasti (školní prostředí), ale také v oblasti neformální (mimoškolní a rodinné prostředí, skupina kamarádů). 

Důraz bude kladen na podporu nadaných žáků v prostředí školy, na představení vhodných a nevhodných strategií práce s nadanými žáky a na vysvětlení jejich specifik. Každý jedinec (mimo existující výjimky) má určitý vrozený potenciál k vlastnímu rozvoji a potenciál k tomu, aby sociálně a odborně uspěl. Nadaní jedinci tvoří ve společnosti sice méně početnou, avšak výraznou a svým způsobem odlišnou skupinu. A vlivy společenského prostředí vysoce rozhodují o tom, zda a jak bude nebo nebude jejich nadání rozvinuto a úspěšně realizováno. 

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k efektivní práci s nadanými žáky.

Obsah kurzu v bodech:

 • nadaní žáci, jak je poznáme, jak je lze na základě zvolených kritérií „dělit
 • edukační a sociální podpora nadaných žáků;
 • typologie nadaných žáků a druhů inteligence, kterými disponují; 
 • mýty, které ve společnosti o nadaných jedincích přetrvávají;
 • problematika nadaných jedinců v historii;
 • modelování nadání a představení specifik a edukačních potřeb nadaných žáků,
 • praktické ukázky;
 • doporučení vhodných strategií práce s nadanými žáky napříč věkovým spektrem;
 • praktické rady, jak s nadanými jedinci ve výuce i mimo ni efektivně komunikovat;
 • limitace osobnosti nadaného jedince, vycházející z vrozeného nastavení těchto jedinců, limitace vnějším prostředím, kterému jsou vystaveni a jehož jsou součástí 
 • odlišnosti vnímání situací běžného života nadaným jedincem a většinové populace, předcházení frustraci, rozporům a nedorozuměním;
 • diskuze, příklady z praxe, dotazy – jedná se o velmi složité a citlivé téma, proto je třeba, aby byly všechny zpřesňující dotazy či příklady vysvětleny, ukotveny.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)