Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin)

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Během kurzu si prohloubíte znalosti v oblasti metod, her a forem práce, které směřují k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Seznámíte se s možnostmi aplikace metod projektového vyučování do běžné výuky. Bude vám poskytnut metodický návod, formy práce a seznam her pro projektové vyučování.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:
– Projektové vyučování – možnosti uvedení v ŠVP, možnosti využití disponibilní časové dotace, zabudování do jednotlivých předmětů, propojování jednotlivých předmětů
– Projektová metoda, naplňování cílů vzdělávání (osvojování a rozvoj klíčových kompetencí)
– Znaky, fáze, podoby, možnosti a meze projektů
– Příprava a hodnocení projektů
– Ukázky projektů
– Hry, metody a formy práce ve vzdělávacích oblastech
– Hodnocení práce v kooperativních skupinách, náměty na aktivity k hodnocení a sebehodnocení v projektovém vyučování

Doplňující informace:

Cíl akce:Během kurzu si prohloubíte znalosti v oblasti metod, her a forem práce, které směřují k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně