Čtenářská pregramotnost v mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:2790

 
Tento program Vás seznámí s tím, co je předčtenářská gramotnost, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro předškolní děti. Jaká jsou kritéria výběru literatury pro daný věk? Jaké jsou možnosti jejího využití při výchovné práci v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání?

Spolu s lektorkou se budete aktivně věnovat porozumění textu, vztahu ilustrace a textu, možnostem práce s textem, prolínání jednotlivých vzdělávacích oblastí i složek výchovy.

– Co je předčtenářská gramotnost a jak k ní děti vést
– Dovednosti předcházející čtení
– Činnosti předcházející psaní – rozvoj grafomotoriky, vývoj psaní u dětí
– Metodický postup, vhodné hry a činnosti
– Funkce knihy
– Zábavné a poučné knihy
– Ustálené prvky
– Ukázka možností práce s encyklopediemi
– Předčtenářské dovednosti a jak je rozvíjet do předčtenářské gramotnosti
– Kritéria pro výběr textu a žánru vhodného pro děti
– Klasická pohádka, moderní pohádka, příběh s dětským hrdinou
– Ukázky a praktické vyzkoušení možností práce s jednotlivými texty, vedoucí ke čtení s porozuměním a kritickému myšlení
– Interaktivní čtení, řízené čtení
– Související aktivity, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí podle RVP PV
– Tvorba týdenního projektu práce s textem
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Čtenářská pregramotnost v mateřské škole
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ