Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:2790 Kč za celé studium

 
Obsah celého vzdělávacího programu vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují. Díky tomuto kurzu se naučíte pracovat s ověřenými metodickými materiály, s analýzou procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládáním s informacemi.

Získáte motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k postupnému budování požadovaného cílového stavu – čtenářsky a informačně zdatného absolventa školy. Budete mít možnost získat představu o tom, jak ke čtenářské gramotnosti přistupovat. Spolu s lektorem budete pojmenovávat úskalí a možnosti, jak jim čelit.

Nedílnou součástí semináře je i individualizace metod a metodických materiálů pro žáky s individuálními vzdělávacími potřebami.

Obsah programu v bodech:

– Proč čtenářská gramotnost? Je to záležitost češtinářů?
– Získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti
– Postupy pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti
– Jak postupovat při rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v podmínkách inkluze – individualizace metod
– Metody a formy práce, které se v praxi osvědčily
– Použití metod v praxi
– Diskuze nad konkrétními problémy

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:český jazyk a komunikace
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně