Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů aneb jak vychovávat dítě, … – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1890

 

Na začátku semináře budou probrána jednotlivá témata, která souvisí s touto oblastí, např.: co je attachment (citové pouto), jeho vývoj, současné poznatky o jeho významu na vývoj mozku, osobnosti a duševního zdraví nejen dětí, ale i dospělých.

Poté bude následovat část, která se věnuje poruchám attachmentu (citového pouta) a vývojovým traumatům a jak působí na dítě ve věku 3 – 6 let z hlediska emocionálního a sociálního vývoje. Bude věnována pozornost i čtyřlístku – dítě, attachment (citové pouto), rodiče a mateřská škola a následně tomu, jak se citové pouto (attachment) vytváří.

V další části budou probrány vzorce attachmentu (citového pouta) v populaci a jeho možné druhy (dezorganizovaný – dezorientovaný attachment a dezorganizovaný attachment).

Pozornost bude věnována i tomu, jak dospět k situaci, aby vše bylo, jak má být, tj. jak dopomoci dítěti, aby mělo blízký a bezpečný vztah s rodiči, učiteli, kamarády a dalšími lidmi v jeho okolí. Jak přispívat, aby zvládlo změny a určitou zátěž a budou představeny možnosti jak jej podporovat, aby mohlo rozvíjet své silné stránky a zvládnout své slabiny. Cílem těchto aktivit je vždy spokojené, veselé a přátelské dítě.

V poslední části semináře bude pozornost věnována tomu, co potřebuje dítě, co o tématu potřebují vědět rodiče a především, co potřebují vědět paní učitelky.

V závěru semináře proběhne diskuze, ve které dojde k výměně zkušeností jednotlivých účastníků.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)