Jak učit, když žák nerozumí – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1250

 

Na tomto webináři vám dáme tipy a návody- jak učit žáka, který nerozumí česky. Návody na efektivní výuku českého jazyka – obsahové a organizační. Ukázky metodických materiálů a pracovních listů pro výuku předmětů na 1. a 2. stupni. Testování a hodnocení žáků. Práce se žáky, kteří nezvládají učivo. 

Obsah kurzu v bodech:

Efektivní výuka českého jazyka u žáků cizinců – obsah, gramatika, metody a ukázky hravých aktivit. Klady a zápory různých možností organizace výuky češtiny pro cizince na základní škole – individuální a skupinové, dopolední a odpolední bloky, intenzivní a dlouhodobé varianty. 

Jak pomoci žákům zvládnout jednotlivé předměty bez znalosti jazyka – úprava obsahu jednotlivých okruhů, slovní zásoba, porozumění. Organizace práce během hodiny – dělení dětí do skupin, práce společná. Ukázky metodických materiálů, pracovních listů se zaměřením na základní slovní zásobu jednotlivých předmětů a témat. Nápady na práci s textem, jednoduché psaní, projekty a další vhodné aktivity.

Testování a hodnocení žáků s OMJ – vstupní, čtvrtletní a pololetní testy, ukázky testů, využití ukrajinského jazyka při testování, další možnosti testování žáků.
Hodnocení žáků – specifika hodnocení ukrajinských žáků, výhody a nevýhody – známky, procenta, slovní hodnocení, prospěl – neprospěl. Rozdíly v hodnocení českých a ukrajinských žáků.

Jak pracovat se žákem, který nezvládá učivo 1. a 2. stupně – ponížení učiva, rozložení učiva, podpora ve výuce českého jazyka, doučování, spolupráce s rodinou, úskalí přesunu žáka do nižšího ročníku. 

Cíl kurzu

Cílem semináře je předat vám návody, jak co nejrychleji naučit děti cizinců základy českého jazyka tak, aby byly schopné se plnohodnotně zapojit do výuky, jak je testovat a hodnotit a jak pracovat se žáky, kteří nezvládají učivo.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga