Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1390 Kč za celé studium

 
Školní řád je základním kamenem pravidel ve škole. Je bohužel často opomíjen a nedostatečně využíván.

Na tomto semináři se společně s lektorem zaměříte na cíl školního řádu, platnou legislativu, tvorbu bezpečného prostředí ve škole a jeho strukturu.

Budete se zabývat cíli jednotlivých skupin účastných výchovně-vzdělávacího procesu, jejich potřebami a povinnostmi.

Třetí oblast je zaměřena na jednotlivé tvůrce školního řádu, kdy školní řád nemůže vzniknout bez vzájemné spolupráce učitelů, žáků a rodičů. Osvojíte si možnosti zapojení těchto složek do tvorby školního řádu.

Výstupem programu je tvorba školního řádu pro imaginární, resp. konkrétní školu a diskuse účastníků.

Součástí semináře je vyzkoušení navozených modelových situací k probírané tematice, řešení konkrétních dotazů účastníků a diskuse problematiky.

Stručný obsah:

– Východiska školních řádů
– Cíle školního řádu
– Struktura školního řádu
– Tvorba školního řádu

Doplňující informace:

Cíl akce:Tvorba školního řádu pro imaginární, resp. konkrétní školu
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
školský management a řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU