Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol a zaměřuje se na problematiku individualizace vzdělávání v mateřských školách.

Poskytneme vám důležité informace, které se týkají teoretických východisek (RVP PV) a praktických postupů, jak přistupovat k individualizaci vzdělávání v rámci třídy MŠ.

Obsah v bodech:

– Potřeba MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí
– Teoretická východiska, která souvisí s tématem individualizace
– Praktické činnosti se zaměřením na přístup k individualizaci vzdělávání v oblasti obsahu vzdělávání v mateřské škole v souladu s RVP PV; příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností
– Postupy při hodnocení dětí a možnosti nastavení funkčních záznamů o dětech v souvislosti s plánováním vzdělávání ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku) + konzultace nad osvědčenými formami
– Hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientace v pedagogické dokumentaci + odborná diskuze
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol a zaměřuje se na problematiku individualizace vzdělávání v mateřských školách.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ