Školská legislativa – společné vzdělávání v ZŠ – dle aktuálních změn od 1.1.2020

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1390 Kč za celé studium

 
Získáte ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Zjistíte, co se mění u podpůrných opatření a jaké další změny přináší legislativní změny od 1.1.2020. Na semináři porovnáme dosavadní a nová pravidla.

Upozorníme Vás na úskalí a rizika, se kterými se můžete setkat.

Budete disponovat základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech, které se vztahují ke vzdělávání žáků s různou mírou podpory, a základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

Seminář bude veden formou přednášky s využitím prezentace, rozboru jednotlivých kazuistik, zodpovídání modelových otázek a diskuse s účastníky. V průběhu semináře vám poskytneme dostatečný prostor pro diskusi a reflexi.

Vzdělávací cíl: Získáte ucelený pohled na právní rámec se zohledněním legislativních změn od 1.1.2020, který je zaměřený na společné vzdělávání. Budete disponovat znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech, které se vztahují ke vzdělávání žáků s různou mírou podpory, a základními znalostmi o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

aktivita č. 2.II/6 – šablony pro základní školy
aktivita č. 2.II/7 – šablony pro základní školy

Doplňující informace:

Cíl akce:Získáte ucelený pohled na právní rámec se zohledněním legislativních změn od 1.1.2020, který je zaměřený na společné vzdělávání.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:školský management a řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií