Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR

 
Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o speciálních poruchách učení (SPU), a to především s odkazem na praktické využití ve výuce, dále pak osvojení základních metod práce s dětmi s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií v běžných hodinách.

Zmíníme se o úskalích hodnocení a klasifikace těchto dětí a možnostech optimální organizace péče.

Získáte náměty pro práci v hodinách českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, pro hodnocení a klasifikaci.

Obsah programu v bodech:

1. Co už vím, co dělám

Aktivizace a prohloubení poznatků o SPU v souvislosti s pomůckami a pracovními materiály (s jakým cílem je používám) používanými v reedukaci

– Shrnutí poznatků, které tvoří teoretická východiska dobré praxe
– Kromě deficitů ve vývoji kognitivních procesů se budeme zabývat též psychosociálními obtížemi těchto žáků

2. Dyslexie, dysortografie a dysgrafie

– Podpora žáků v hodinách českého jazyka. Možnosti reedukace v následujících oblastech:

– kognitivní procesy
– technika čtení
– porozumění, práce s textem
– náměty pro práci s textem

3. Dyskalkulie

– Projevy v matematice a dalších předmětech
– Základní kroky při podpoře žáka

4. Dyspraxie

– Projevy dosud málo známé poruchy, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte
– Možnosti podpůrných opatření

5. Náplň vyučovacích hodin

– Organizace hodiny – skupinová a individuální práce
– Role asistenta pedagoga

6. Hodnocení a klasifikace, organizace péče

– Funkce hodnocení s ohledem na žáky se SPU a jejich rodiče
– Organizace péče od 60. let minulého století – pozitivní a negativní momenty
– Společná oprava ukázkového diktátu, zdůvodnění klasifikace a možnosti reedukace

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o speciálních poruchách učení (SPU), a to především s odkazem na praktické využití ve výuce, dále pak osvojení základních metod práce s dětmi s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně