Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1390 Kč za seminář

 
rogram vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění novely č. 270/2017 Sb.

Zaměříme se na prohloubení dovedností v technikách kariérového poradenství zaměřených na volbu vhodných způsobů komunikace a podporu aktivního zapojování žáků do poradenského a výchovného procesu.

Jedná se o aktivity zaměřené na sebereflexi žáka/studenta, který se učí hledat odpovědi na otázky kladené pedagogem koučovacím způsobem (tj. otázky, které napomáhají popisu vlastních kompetencí a kvalit a které jsou ukazatelem, kam nasměrovat pozornost, aktivity a píli žáka/studenta).

Nedílnou součástí semináře je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Obsah programu v bodech:

– Základní principy a postupy kariérního poradenství
– Přehled moderních technik vedení rozhovorů
Komunikační dovednosti pedagoga potřebné k vedení koučovacího rozhovoru s možností následné aplikace ve výuce či poradenském rozhovoru:
— sebepoznávací techniky pro ujasnění silných stránek a prostoru pro rozvoj žáka/studenta;
— rozvoj individuálních komunikačních dovedností pedagoga s důrazem na využití vnitřní motivace v praxi;
— vedení motivačních rozhovorů, aktivního naslouchání, poskytování a přijímání pozitivní zpětné vazby i konstruktivní kritiky;
— způsoby vedení poradenského rozhovoru koučovacím způsobem – práce se škálou, kladení otázek, model GROW atd.

Doplňující informace:

Cíl akce:Prohloubení dovedností v technikách kariérového poradenství zaměřených na volbu vhodných způsobů komunikace a podporu aktivního zapojování žáků do poradenského a výchovného procesu.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně