Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Seminář reaguje na potřeby MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.

V první části Vám lektor představí základní postupy při hodnocení dětí a možnosti nastavení funkčních záznamů o dětech. Zaměří se na plánování vzdělávání a rozpracování výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí ve vztahu k individuálním možnostem, schopnostem a potřebám každého dítěte (ne podle věku).

V další části se budete věnovat hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické dokumentaci.

Způsob zpracování hodnocení vzdělávacích výsledků by si školy měly určovat v intencích zákona samy. Budete se věnovat odborné konzultaci nad osvědčenými formami.

Součástí semináře budou samozřejmě i příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky i se zaměřením na rozvoj funkčních gramotností (předmatematické, předčtenářské, sociální a přírodovědné). Dále pak náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí.

V závěru proběhne společná diskuse všech zúčastněných.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář reaguje na potřeby MŠ orientovat se v oblasti praktické realizace požadavku RVP PV na individualizaci vzdělávání při naplňování ŠVP PV v konkrétním prostředí.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ