Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Tento seminář vedou certifikovaní implementátoři – pověření lektoři MŠMT ke společnému vzdělávání.

Program je zaměřen na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášky a právní výklady.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Představíme vám postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávu, která se vydává za účelem stanovení podpůrných opatření, dále doporučení a revize.

V druhé části kurzu se zaměříme na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Zaměříme se také na způsob hodnocení a sebehodnocení.

V průběhu semináře vám poskytneme dostatečný prostor pro diskuzi a reflexi.

Obsah stručně:
– Legislativní rámec
– Podpůrné opatření 1. stupně
– Podpůrná opatření 2. – 5. stupně
– Členění podpůrných opatření

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ