Specializační studium pro koordinátory ICT – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:26990

 

studium pro koordinátory ict

Specializační studium

Komplexní vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Výuka v našem programu je postavena zejména na efektivním sdílení vlastních zkušeností pod odborným dohledem lektorů tak, aby získané kompetence byly ověřeny v praktické činnosti na vlastní škole, ale také posouzeny a zhodnoceny vlastní studijní skupinou uvnitř kurzu.

Chcete na toto studium čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Toto studium obsahuje 167 hodin synchronní formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 20 šablon. Finanční prostředky získané ze šablon i přesto kompletně pokrývají výši ceny studia.

Obsah studia

Komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školáchSdílená zkušenost bude jednou z hlavních metod výuky.

Komu je určeno

Specializační studium (DVPP) je určeno pedagogům základních a středních škol. Obsah tohoto je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT čj. MSMT-7779/2020-1.

Profil absolventa

Absolventi budou vybaveni potřebnými odbornými kompetencemi pro výkon funkce koordinátora ICT ve smyslu nového standardu MŠMT, které jim umožní vnímat širší souvislosti při využívání ICT ve školách a školských zařízeních.

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 250 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 14-16 měsíců, během kterých budou z výuky vynechány 2 měsíce letních prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků, každý blok bude probíhat v cca 12 týdnech. Na začátku i na konci každého bloku proběhne jednodenní prezenční setkání. V závěru studia proběhne 1 závěrečné setkání a obhajoba závěrečné práce. Zbytek studia absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.
 • Distanční část zahrnuje zpracovávání 4 povinných výstupů ke každému kompetenčnímu bloku, které jsou nedílnou součástí celého studia. Čas strávený nad přípravou těchto výstupů je zahrnut v celkové hodinové dotaci studia.

Studium stručně a v číslech

 • 250 vyuč. hodin studia
 • 15 až 16 měsíců
 • 14 dnů prezenční výuky (v případě omezení bude nahrazeno on-line výukou)
 • 35 dnů on-line přímé výuky
 • 24 vyuč. hodin nepovinných konzultací
 • 43 hodin samostatné práce
 • 4 zpracované výstupy
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

 • Ing. Milan Hausner
 • Mgr. Marek Adler
 • PaedDr. Karel Tomek
 • Mgr. Anna Doubková
 • Mgr. Václav Maněna
 • Mgr. Pavel Matějíček
 • Mgr. Karel Klatovský
 • Bc. Jaroslav Šindler
 • Bc. Radek Švehla

Výhody studia

 • Více než 50 % studia absolvujete distančně s účastí na pravidelných on-line konzultacích s lektory. Nebudete v tom sami.
 • Osobně se zúčastníte pouze 14 dnů prezenční výuky, která bude v případě omezení nahrazena on-line výukou.
 • Získáte nové znalosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat

  Doplňující informace:

  Kontaktní email:infra@infracz.cz
  Kontaktní tel.:568 851 733
  Oblast:jiné (ostatní akce)