Studium pro logopedické asistenty

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:6900 Kč za celé studium

 
Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Náplň práce a kvalifikace logopedického asistenta je stanovena Metodickým doporučením č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. K výkonu práce logopedického asistenta je zapotřebí mít minimálně pedagogické vzdělání, stanovené pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu zde: Náplň práce, kompetence a kvalifikace

Náplň práce logopedického asistenta:

– podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
– prevence vzniku poruch řeči,
– prevence vzniku čtenářských obtíží,
– poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti).

Program je rozdělen do částí s prezenční účastí v 6 dnech:

– Systém logopedické péče v České republice
– Ontogenetický vývoj řeči
– Dítě s narušenou komunikační schopností
– Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
– Pedagog. praxe (20 hodin)
– Závěrečný kazuistický seminář

Průběh praxe:

Každý účastník osobně navštíví vybranou mateřskou školu. Bude přítomen u skupinové či individuální logopedické intervence (kolektivní jazykové chvilky, sluchové hry, zrakové hry, dechová, fonační a artikulační cvičení – práce s pomůckami, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, vyjadřovací obratnost, příklady dobré praxe). Tato návštěva bude v rozsahu 8 vyučovacích hodin (1-2 dny).

Další částí praxe je samostatná práce ve škole, ve které je účastník zaměstnán. Na základě získaných poznatků zpracuje závěrečnou práci.

Ukončení studia:
Studium bude ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky nebo kolektivní jazykovou chvilkou, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe v oblasti logopedické prevence.

Doplňující informace
Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Benefit pro účastníky:
Každý z účastníků obdrží přístup do elektronického prostředí, ze kterého si bude moci zdarma stáhnout veškeré studijní podklady, pracovní listy a materiály, které bude moci využít ve své práci.

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpora znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
učitelé MŠ